Bạch cầu cao có nguy hiểm không?

Nhiều người rất lo lắng sau khi được xét nghiệm máu và được chẩn đoán là số lượng bạch cầu cao. Vì sao số lượng bạch cầu lại cao lên? Bạch cầu cao có nguy hiểm không? Bạch cầu cao có phải là bệnh máu trắng hay không và nên chăm sóc…