Top Stories

Grid List

Management Information Systems

MBA MIS

 

E-mail, messaging, social networking, and salesforce management are described in this case study. The applications support business functions including collaboration, location-based services, and communications with colleagues. These applications improve operational efficiency and decision making by allowing people to communicate from wherever they are. They are no longer tethered to one place or one machine. They can receive information and data instantaneously which allows them to make better, faster decisions.

Management Information Systems

MBA MIS

 

Management Information Systems - Case Study

Interactive Session: Technology: UPS Competes Globally with Information Technology

 

Management Information Systems

MBA MIS

MIS 2016 - Review Questions 01 - Information Systems in Global Business Today 

Management Information Systems

MBA MIS

Management Information Systems - Case Study

Case Study: Home Depot renovates itself with new systems and ways of working

Management Information Systems

MBA MIS

Management Information Systems - Case Study

Interactive Session: Technology: Vail Ski Resorts Goes High-Tech for High Touch

Management Information Systems

MBA MIS

Management Information Systems - Case Study

Interactive Session: Management: Is Social Business Working Out?

ECommerce lectures - Video Case study

MBA Ecommerce

What are the eight key components of an effective business model?

ECommerce lectures - Video Case study

MBA Ecommerce

Describe the five primary revenue models used by e-commerce firms

ECommerce lectures - Video Case study

MBA Ecommerce

What are the major differences between virtual storefronts, such as Bluefly and bricks-and-clicks operations such as Walmart? What are the advantages and disadvantages of each?

ECommerce lectures - Video Case study

MBA Ecommerce

Would you say that Amazon and eBay are direct or indirect competitors?

ECommerce lectures - Video Case study

MBA Ecommerce

What are some of the specific ways that a company can obtain a competitive advantage?

ECommerce lectures - Video Case study

MBA Ecommerce

Besides advertising and product sampling, what are some other market strategies a company might pursue?

Topic 01 - BASIC CONCEPTS OF STRATEGIC MANAGEMENT

Topic 01 - CORPORATE GOVERNANCE

Topic 03 - SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS IN STRATEGIC MANAGEMENT

Topic 04 - ENVIRONMENTAL SCANNING AND INDUSTRY ANALYSIS

Topic 05 - INTERNAL SCANNING: ORGANIZATIONAL ANALYSIS

Topic 06 - STRATEGY FORMULATION: SITUATION ANALYSIS AND BUSINESS STRATEGY

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AT WALMART

MBA Operation Mgmt

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AT WALMART 

DE MAR’S PRODUCT STRATEGY

MBA Operation Mgmt

CASE STUDY
DE MAR’S PRODUCT STRATEGY 

PRODUCT DESIGN AT REGAL MARINE

MBA Operation Mgmt

VIDEO CASE STUDY
PRODUCT DESIGN AT REGAL MARINE

BUILDING SUSTAINABILITY AT THE ORLANDO MAGIC’S AMWAY CENTER

MBA Operation Mgmt

VIDEO CASE STUDIES
BUILDING SUSTAINABILITY AT THE ORLANDO MAGIC’S AMWAY CENTER 

GREEN MANUFACTURING AND SUSTAINABILITY AT FRITO-LAY

MBA Operation Mgmt

GREEN MANUFACTURING AND SUSTAINABILITY AT FRITO-LAY

THE CULTURE OF QUALITY AT ARNOLD PALMER HOSPITAL

MBA Operation Mgmt

VIDEO CASE STUDIES
THE CULTURE OF QUALITY AT ARNOLD PALMER HOSPITAL

phong tranh rui ro he thong thong tin

An toàn Hệ thống Thông tin

Ngân hàng luôn mà mục tiêu béo bở của tội phạm công nghệ cao và đã có nhiều vụ mất tiền lên đến hàng chục triệu USD diễn ra những năm qua.

phong tranh rui ro he thong thong tin

An toàn Hệ thống Thông tin

Với số lượng đông đảo, các nhóm hacker Trung Quốc đã khiến nhiều nơi trên thế giới e dè và cảnh giác vì hậu quả chúng gây ra. 

Quy định về chữ ký số và sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử

Rui ro chinh trong thuong mai dien tu

Lý thuyết Thương mại điện tử

Một số rủi ro chính doanh nghiệp có thể gặp phải trong thương mại điện tử. Rủi ro trong thương mại điện tử có thể chia thành bốn nhóm cơ bản sau:

bai giang thuong mai dien tu 2016

Lý thuyết Thương mại điện tử

Để tiến hành các giao dịch điện tử trong cả lĩnh vực thương mại và phi thương mại, điều quan trọng nhất là cần có những phương pháp cụ thể để xác định các bên thực hiện những giao dịch đó. Trong các phương pháp này, chữ ký số sử dụng công nghệ mã hóa công khai (public key cryptography - PKI) đã và đang được sử dụng rộng rãi trong những năm gần đây.

vai tro cua dich vu chung thuc chu ky dien tu

Lý thuyết Thương mại điện tử

a. Khái niệm dịch vụ Chứng thực chữ ký điện tử: Theo Luật giao dịch điện tử của Việt nam (2005), “chứng thực chữ ký điện tử” là việc xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được chứng thực là người ký chữ ký điện tử. (Nguồn: Điều 4, khoản 2, Luật Giao dịch điện tử, 2005).

BSG Online 2016 - Quiz 1 and Answers

 

BSG Online 2016 - Quiz 2 and Answers - Part 2

 

BSG Online 01 - Business Strategy Game

BGS - Guides and Winning Tips Collection 2016

Some useful tips on how to win the Business Strategy Game - BSG Online

New Collection 2016

BSG Online 01 - Business Strategy Game

BGS - Guides and Winning Tips Collection 2016

Some useful tips on how to win the Business Strategy Game - BSG Online

New Collection 2016

BSG Online 01 - Business Strategy Game

BGS - Guides and Winning Tips Collection 2016

Some useful tips on how to win the Business Strategy Game - BSG Online

New Collection 2016

BSG Online 01 - Business Strategy Game

BGS - Guides and Winning Tips Collection 2016

Some useful tips on how to win the Business Strategy Game - BSG Online

New Collection 2016

Free Online MBA Learning Materials and Guides!

Top Stories

Grid List

tai khoan hoc online mien phi

Uncategorised - Top 10 Free

Tham dự các khóa học online miễn phí trên hệ thống Elearning hàng đầu tại Việt Nam. Các bài giảng chất lượng từ các Giáo sư, Tiến sỹ và Chuyên gia, Doanh nghiệp nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực Kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Luật, Thương mại điện tử, Công nghệ Thông tin, Tiếng Anh thương mại, B1, B2, TOEIC, IELTS và TOEFL. (Các khóa học online miễn phí)

Thủy Hử là tác phẩm đã ăn sau vào tinh thần nhân dân Trung Quốc và Việt Nam bấy lâu nay. Với cốt truyện về sự tụ họp, phát triển và tan rã của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.

Nhằm góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp cùng các bạn sinh viên nắm vững quy trình, kinh nghiệm soạn thảo và ký kết hợp đồng giao dịch thương mại Quốc tế, vận dụng đúng và hiệu quả Incoterms 2010 Trong xuất nhập khẩu và thanh toán Quốc tế. Công ty Thương mại Điện tử Việt phối hợp với một số Giảng viên Trường Đại học ngoại thương tổ chức khòa học: Chuyên đề "Thực hành Giao dịch Thương mại quốc tế: Xuất nhập khẩu , Thanh toán quốc tế & Incoterms 2010"

Seriously writes storage alike

Tập huấn GV

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa giảng dạy và học tập, công ty Thương mại điện tử Việt đã phối hợp với một số giảng viên từ trường Đại học Ngoại thương tiếp nhận chuyển giao công nghệ phần mềm mô phỏng Chiến lược Kinh doanh (Business Strategy Game Simulation) của Glo-Bus và Mc-GrawHill (Hoa Kỳ) vào giảng dạy các môn học Chiến lược Kinh doanh, Quản trị kinh doanh và Kinh doanh quốc tế.